Praktiskt

Praktiska möten hålls en gång i månaden. Här focuserar vi på att skapa en sund och välmående grupp och hur vi kan sprida budskapet vidare till den beroende som fortfarande lider på bästa sätt. Var med du med.

Nästa praktiska möte: 5:e december.

Manual

Praktiskt möte – “SLAA videogruppen’s möte” 2021-

1. Val av ordförande:    

2. Val av sekreterare:

3. Val av justerare:

4. Mötet avslutas:

5. Föregående mötesprotokoll läses upp. Kan det läggas till handlingarna?

(Om inte varför):

6. Godkännande av dagordning (dagordning läses och ordförande frågar om gruppen kan godkänna) 

Eventuella ändringar:

7.Rapport Från Kassören: I kassan :………

                                           Kostnader Betald För:……… Månad

8. Anmälan av övriga frågor

9. GSR Ger en information/sammanfattning av senaste Protokoll från Riksgruppen:

10.Finns det några meddelanden till Riksgruppen eller FWS?:

11. Gruppens service positioner. Finns det några nyval eller ändringar?
(Varje vald person får välja om hela förnamnet ska stå eller bara två första bokstäverna i namnet)

GSR: __ Vice GSR: __

– Mailansvarig: __ Vice Mailansvarig: __

– Kassör: __, Vice kassör: __

 ZOOM ansvarig: __ Vice Zoom ansvarig: __

 Webbansvarig: __ Vice Webbansvarig: __

12. Bordlagda frågor

13. Övriga frågor

14. Nästa praktiska möte: 

Mötet avslutas med sinnesrobönen

Mejladress för gruppen: videomote.slaa@gmail.com

Mötesprotokoll Justerat datum/namn:

Senaste mötet

Praktiskt möte – “SLAA Videomöte” 2021-11-07

1. Val av ordförande: Martin

2. Val av sekreterare: Kristin

3. Val av justerare: Sara

4. Mötet avslutas: Som senast kl. 19:00

5. Föregående mötesprotokoll läses upp. Kan det läggas till handlingarna? Gruppens svar: Ja!
(Om inte varför):

6. Godkännande av dagordning (dagordning läses och ordförande frågar om gruppen kan godkänna)
Gruppens svar: Ja

7.Rapport Från Kassören: I kassan: 5150:-
Swish: 0733260745 Meddelande Hatten.

                                           Kostnader Betalt: Ja.

8. Anmälan av övriga frågor (se punkt 13)

9. GSR Ger en sammanfattning av senaste Protokoll från Riksgruppen:
Inget nytt.

10.Finns det några meddelanden till Riksgruppen eller FWS?: Nej
Hur vet man att hemsidan kommer att bli användarvänlig?

11. Gruppens service positioner. (Finns det några nyval eller ändringar?)

– GSR: _Johan_ Vice GSR: Thomas? Gruppen beslutar att rösta fram en ny. Kristin vill. Kristin röstas in.

– Mailansvarig: _Emelie_ Vice Mailansvarig: _Caroline_

– Kassör: _Jonas_, Vice kassör: _Daniel_

– ZOOM ansvarig: Daniel avgår. Andreas vill. Andreas röstas in. Vice Zoom-ansvarig: Pavel

– Webbansvarig: Johan avgår. Martin vill. Martin röstas in. Vice Webbansvarig: Frida

12. Bordlagda frågor
Framtagen text att uttrycka vid deltagares behov av ett gruppsamvetsmöte:

“XXX, sex- och kärleksberoende. Med tanke på XXX hade jag velat ha ett gruppsamvetsmöte (den korta versionen).

Andra Traditionen säger att: För vår grupp finns bara en högsta auktoritet – en älskande Gud, såsom han kommer till uttryck i vårt gemensamma gruppsamvete.

Nu har jag lagt märke till/hände och jag vill veta om gruppsamvetesmötet håller med om att host temporärt stänger ute XXX med tanke på anledning XXX. Alla som är för, räcker upp handen. Om fler räcker upp handen än det är medlemmar får host agera efter vad gruppsamvetet bestämt.”

(Detta är ett tillägg till protokollet från Michael som fick i uppdrag att skriva ihop en text.)

Gruppen ber Michael förtydliga denna text, då den upplevs som rörig.

13. Övriga frågor

● Finns det ett intresse av att ändra mötet tisdagar kl. 20:30 och söndagar kl. 15:00 till varsitt kvinno-/mansmöte?

12 deltagare på mötet. 6 röstar för. 0 röstar emot. 2 lägger ner sina röster. På nästa praktiska möte diskuterar vi vidare, exempelvis gällande mötesvärdar samt vilket möte som ska vända sig till kvinnor/män.

● Det går inte att hindra hosten att skicka privata meddelanden. Detta har bekräftats av tidigare Zoom-ansvarig, Daniel. Martin undrar om gruppen vill lägga till samma text som Morgongruppen har? Föreslaget tillägg i mötestexten när hostrollen presenteras är:

“Tänk på att du som host INTE får skriva privata meddelanden!”

12 deltagare på mötet. 8 röstar för. 0 röstar emot.

● Läsa “Kännetecken på sex- och kärleksberoende” vid varje möte och istället läsa Stegen (jämna datum) och Traditionerna (ojämna datum) vid vartannat möte?

12 deltagare på mötet. 9 deltagare röstar för. 0 röstar emot.

14. Nästa praktiska möte: 5 december 2021

Mötet avslutas med sinnesrobönen

Mejladress för gruppen: videomote.slaa@gmail.com

Mötesprotokoll Justerat datum/namn: Sara

Arkiv praktiska möten:

Praktiskt möte mall (PDF)
Praktiskt möte mall (Word-docx)
Praktiskt möte 2020-09-06
Praktiskt möte 2020-10-04
Praktiskt möte 2020-11-01
Praktiskt möte 2020-11-08
Praktiskt möte 2020-12-06
Praktiskt möte 2021-01-03
Praktiskt möte 2021-01-10
Praktiskt möte 2021-02-07
Praktiskt möte 2021-05-02
Praktiskt möte 2021-06-06
Praktiskt möte 2021-07-04
Praktiskt möte 2021-09-05
Praktiskt möte 2021-10-03
Praktiskt möte 2021-11-07

%d bloggare gillar detta: