Praktiskt

Praktiska möten hålls en gång i månaden. Här focuserar vi på att skapa en sund och välmående grupp och hur vi kan sprida budskapet vidare till den beroende som fortfarande lider på bästa sätt. Var med du med.

Nästa praktiska möte: 6e juni.

Manual

Praktiskt möte – “SLAA videogruppen’s möte” 2021-

1. Val av ordförande:    

2. Val av sekreterare:

3. Val av justerare:

4. Mötet avslutas:

5. Föregående mötesprotokoll läses upp. Kan det läggas till handlingarna?

(Om inte varför):

6. Godkännande av dagordning (dagordning läses och ordförande frågar om gruppen kan godkänna) 

Eventuella ändringar:

7.Rapport Från Kassören: I kassan :………

                                           Kostnader Betald För:……… Månad

8. Anmälan av övriga frågor (punkt 9)

9. GSR Ger en sammanfattning av senaste Protokoll från Riksgruppen:

10.Finns det några meddelanden till Riksgruppen eller FWS?:

11. Gruppens service positioner. Finns det några nyval eller ändringar?
(Varje vald person får välja om hela förnamnet ska stå eller bara två första bokstäverna i namnet)

GSR: __ Vice GSR: __

– Mailansvarig: __ Vice Mailansvarig: __

– Kassör: __, Vice kassör: __

– ZOOM ansvarig: __ Vice Zoom ansvarig: __

– Webbansvarig: __ Vice Webbansvarig: __

12. Bordlagda frågor

13. Övriga frågor

14. Nästa praktiska möte: 

Mötet avslutas med sinnesrobönen

Mejladress för gruppen: videomote.slaa@gmail.com

Mötesprotokoll Justerat datum/namn:

Senaste mötet

Praktiskt möte – “SLAA Videomöte” 2021-05-02

1. Val av ordförande: Johan

2. Val av sekreterare: Michael

3. Val av justerare: Johan

4. Mötet avslutas: 19:00

5. Föregående mötesprotokoll läses upp. Kan det läggas till handlingarna? JA
(Om inte varför): Föregående mötesprotokoll saknas och har därmed inte kunnat läsas upp. Förförgående protokoll lästes upp.

6. Godkännande av dagordning (dagordning läses och ordförande frågar om gruppen kan godkänna)
Dagordning godkändes

7.Rapport Från Kassören: I kassan :…3758 kr……
Utgifter Zoom 167 kr/mån, Hemsidan 40 kr/mån

                                           Kostnader Betald För:……… Månad

1000 kronor kommer att skickas till Riksgruppen. Vi ska lägga till i dagordningen för mötena att överskott skickas till Riksgruppen.

8. Anmälan av övriga frågor (punkt 9)
– Kan vi stänga ner vår hemsida helt och hållet då vi använder Riksgruppens hemsida.
– Uppmärksamma nykter tid i början på mötena.
– Web-ansvarig ska ha en egen mailadress.
– Önskan att de som har serviceposition kan kommunicera med varandra.

9. GSR Ger en sammanfattning av senaste Protokoll från Riksgruppen:
Johan infomerade om att två personer är utsedda av Riksgruppen för att ta hand om sponsorlistan.

10.Finns det några meddelanden till Riksgruppen eller FWS?:

Inga övriga meddelanden.

11.

Gruppens service positioner. Finns det några nyval eller ändringar?

– GSR: _Jonas?_ Vice GSR: __Tomas?

– Mailansvarig: _Emelie_ Vice Mailansvarig: _Caroline_

– Kassör: _Johanna- önskar avgå om någon kan ta över_, Vice kassör: _Daniel_

– ZOOM ansvarig: NI__ Vice Zoom ansvarig: Pavel __

– Webbansvarig: Johan __ Vice Webbansvarig: Frida __

12. Gruppinventeringsmöte från 30 april 2021

1. Ha en lifestory en gång per månad, tio minuter per gång. En person som har genomgått de 12 stegen får tala, personen ska också tala om nykter tid. Talet behöver inte förberedas. Ersätter uppläsning av text vid detta möte.

2. Införa formulering i mötesordningen om att ”En sponsor är en person som i nära samarbete med en annan medlem ger stöd och vägledning för att tillämpa SLAA tolvsteg- och tolvtraditionsprogram. En sponsor bör vara en person som vi inte riskerar att agera ut eller starta intriger med”.

13. Bordlagda frågor

Gruppsamvetet i december diskuterade texten ”Förhållningsreglerna är till för att hålla gruppen välmående. Om någon medlem bryter mot mötets ramar eller beter sig gränslöst kan vilken medlem som helst kärleksfullt påpeka detta för att hålla kulturen sund och gruppen trygg. Vid behov avbryter vi ordinarie möte för ett gruppsamvetsmöte.” Texten behålls

Ändra namn på gruppen till video- och telefonmöte. Fyra röstade för två emot. Så den ska heta som nu.

Finns en steggrupp och en Stora bok-grupp sedan tidigare. Vi kommer själva inte att starta en steggrupp. Fyra röstade för två emot.

Gör vi vad vi kan för att erbjuda en trevlig möteslokal? Frågan läggs ner då ingen riktigt förstod den.

Formalisera för-och eftersnack. Röstades ned då fyra personer inte ville formalisera.

De som inte är med via video ska också vara inkluderade. De som är med på telefon kan ju inte se saker eller sådant som skrivs i chatten. Bra att tänka på, läggs inte in formellt.

14. Övriga frågor

15. Nästa praktiska möte

Mötet avslutas med sinnesrobönen

Mejladress för gruppen: videomote.slaa@gmail.com

Mötesprotokoll Justerat datum/namn: Johan/210506

FRÅGOR SOM BORDLÄGGS TILL 6 juni (Ska ses som en sammanställning av bordlagda frågor och var ej med i protokollet).

Det kommenteras på våra möten. Tex om någon säger ”jag känner mig värdelös” så kommenterar
någon tex ”du är inte värdelös, du är värdefull”. Även ”Grattis” är en kommentar.Ges alla
medlemmar utrymme att prata på möten och att delta i andra
gruppaktiviteter?
Alla hinner inte dela. Längre möten vid behov?
Minska mötestiden till två minuter?
Inte dra över på delning. Då tar man av någon annans tid.
Alternativet är att tidtagaren säger ”tid” när tiden är slut.
– Ändra punkt 9 till info från GSR istället för ”Ger en sammanfattning av senaste
Protokoll” (Andreas)

-Minska gruppinventeringsmöten till var tredje månad. (Johanna)
-Tydligare med mötesordning praktiskt osv på hemsida. (Caroline)
-Screenshare införa? (Caroline)
-PDF ordinarie delningsmöte mötesordningen inte uppdaterad (Johanna)
-Vem som helst kan avbryta för ett gruppsamvetsmöte, bryter mot traditionen? (Caroline)

Ska vi stänga chatten under mötet
Besvärande att inte behandlar detta som ett vanligt möte, människor ligger i sängar eller är ute och springer och flåsar
Hur ska vi bemöta nykomlingar kopplat till förra gruppinventeringsmötet
Hur kontakta servicerep. i gruppen, något forum, whatsapp grupp?

– Kan vi stänga ner vår hemsida helt och hållet då vi använder Riksgruppens hemsida.
– Uppmärksamma nykter tid i början på mötena.
– Web-ansvarig ska ha en egen mailadress.
– Önskan att de som har serviceposition kan kommunicera med varandra.

Arkiv praktiska möten:

Praktiskt möte mall (PDF)
Praktiskt möte mall (Word-docx)
Praktiskt möte 2020-09-06
Praktiskt möte 2020-10-04
Praktiskt möte 2020-11-01
Praktiskt möte 2020-11-08
Praktiskt möte 2020-12-06
Praktiskt möte 2021-01-03
Praktiskt möte 2021-01-10
Praktiskt möte 2021-02-07
Praktiskt möte 2021-05-02

%d bloggare gillar detta: