Praktiskt

Praktiska möten hålls en gång i månaden. Här focuserar vi på att skapa en sund och välmående grupp och hur vi kan sprida budskapet vidare till den beroende som fortfarande lider på bästa sätt. Var med du med.

Nästa praktiska möte: 7e februari.

Manual

Praktiskt möte – “SLAA videogruppen’s möte” 2021-

1. Val av ordförande:    

2. Val av sekreterare:

3. Val av justerare:

4. Mötet avslutas:

5. Föregående mötesprotokoll läses upp. Kan det läggas till handlingarna?

(Om inte varför):

6. Godkännande av dagordning (dagordning läses och ordförande frågar om gruppen kan godkänna) 

Eventuella ändringar:

7.Rapport Från Kassören: I kassan :………

                                           Kostnader Betald För:……… Månad

8. Anmälan av övriga frågor (punkt 9)

9. GSR Ger en sammanfattning av senaste Protokoll från Riksgruppen:

10.Finns det några meddelanden till Riksgruppen eller FWS?:

11. Gruppens service positioner. Finns det några nyval eller ändringar?
(Varje vald person får välja om hela förnamnet ska stå eller bara två första bokstäverna i namnet)

GSR: __ Vice GSR: __

– Mailansvarig: __ Vice Mailansvarig: __

– Kassör: __, Vice kassör: __

– ZOOM ansvarig: __ Vice Zoom ansvarig: __

– Webbansvarig: __ Vice Webbansvarig: __

12. Bordlagda frågor

13. Övriga frågor

14. Nästa praktiska möte: 

Mötet avslutas med sinnesrobönen

Mejladress för gruppen: videomote.slaa@gmail.com

Mötesprotokoll Justerat datum/namn:

Senaste mötet

Praktiskt möte – “SLAA Videomöte” 2021-01-03

1. Val av ordförande: Andreas

2. Val av sekreterare: Johanna

3. Val av justerare: Lotta

4. Mötet avslutas: 19:00

5. Föregående mötesprotokoll läses upp. Kan det läggas till handlingarna? JA

12. Bordlagda frågor

 • Gruppen beslutade att förlänga alla praktiska möte till en timme, från kl 18:00-19:00. Därefter delningsmöte 19:00-19:30. Andreas kontaktar hemsidesansvariga.
 • Frågan om andlig rådgivare stryks
 • Frågan om att vissa saker görs utan att det beslutats, stryks
 • Frågan om Självdiagnos stryks
 • Frågan om gruppens namn stryks
 • Frågan om information om vad varje serviceposition stryks
 • Idé: fråga om det finns nykter tid att fira. Ta alla ”Grattis då”. Det stryks
 • Frågan om första gången på möte stryks.
 • Gruppen beslutar att ta bort meningen ”Detta är ett videomöte” och ersätta med ”Vi påminner om att detta är ett video- och telefonmöte.” Andreas tar på sig att kontakta webbansvariga.
 • Gruppen beslutar att lägga upp ny text ”Välkommen till nykomling” efter förslag från Johanna. Andreas tar på sig att kontakta webbansvariga.
 • Ändrade rekommendationer för video. Gruppen beslöt att ha det som det är. Men gruppen vill klargöra till protokollet att det är en ”önskan” med video på, inte tvingande. Vi kan inte kasta ut någon som är inne via Zoom och inte har video på.
 • Fler videomöten. Gruppen beslutade att ha extra möte kl 15:00-16:00 på söndagar och kl 20:30-21:30 på tisdagar. Andreas tar på sig att säga till hemsidesansvariga och SLAA riksgruppen.

  Nästa praktiska möte: 7 februari
  FRÅGOR SOM BORDLÄGGS TILL 7 FEBRUARI
  Gruppsamvetet i december diskuterade om det finns något sätt att ytterligare förtydliga den nuvarande texten. ”Förhållningsreglerna är till för att hålla gruppen välmående. Om någon medlem bryter mot mötets
  ramar eller beter sig gränslöst kan vilken medlem som helst kärleksfullt påpeka detta för att hålla kulturen sund och gruppen trygg. Vid behov avbryter vi ordinarie möte för ett gruppsamvetsmöte.”

Ändra namn på gruppen?
Steggrupp?
Frågor från novembers gruppinventeringsmöte (hann inte diskuteras)Gör vi vad vi kan för att
erbjuda en trevlig möteslokal?
Komma före mötet och stanna kvar efter för att umgås.
Förut hade vi frukost tillsammans efter mötet. Kan något liknande vara värt att ta upp?
De som inte är med på video, utan på telefon, ska också vara inkluderade
Det kommenteras på våra möten. Tex om någon säger ”jag känner mig värdelös” så kommenterar
någon tex ”du är inte värdelös, du är värdefull”. Även ”Grattis” är en kommentar.Ges alla
medlemmar utrymme att prata på möten och att delta i andra
gruppaktiviteter?
Alla hinner inte dela. Längre möten vid behov?
Minska mötestiden till två minuter?
Inte dra över på delning. Då tar man av någon annans tid.
Alternativet är att tidtagaren säger ”tid” när tiden är slut.
– Ändra punkt 9 till info från GSR istället för ”Ger en sammanfattning av senaste
Protokoll” (Andreas)

-Minska gruppinventeringsmöten till var tredje månad. (Johanna)
-Tydligare med mötesordning praktiskt osv på hemsida. (Caroline)
-Screenshare införa? (Caroline)
-PDF ordinarie delningsmöte mötesordningen inte uppdaterad (Johanna)
-Vem som helst kan avbryta för ett gruppsamvetsmöte, bryter mot traditionen? (Caroline)

13. Övriga frågor

Samtliga bordläggs

14. Nästa praktiska möte:

Nästa ordinarie praktiska möte är 7 februari.

Mötet avslutas med sinnesrobönen

Mejladress för gruppen: videomote.slaa@gmail.com

Mötesprotokoll Justerat datum/namn: 10/1 Lotta

Arkiv praktiska möten:

Praktiskt möte mall (PDF)
Praktiskt möte mall (Word-docx)
Praktiskt möte 2020-09-06
Praktiskt möte 2020-10-04
Praktiskt möte 2020-11-01
Praktiskt möte 2020-11-08
Praktiskt möte 2020-12-06
Praktiskt möte 2021-01-03
Praktiskt möte 2021-01-10

%d bloggare gillar detta: