Praktiskt

Praktiska möten hålls en gång i månaden. Här focuserar vi på att skapa en sund och välmående grupp och hur vi kan sprida budskapet vidare till den beroende som fortfarande lider på bästa sätt. Var med du med.

Nästa praktiska möte: 1e augusti.

Manual

Praktiskt möte – “SLAA videogruppen’s möte” 2021-

1. Val av ordförande:    

2. Val av sekreterare:

3. Val av justerare:

4. Mötet avslutas:

5. Föregående mötesprotokoll läses upp. Kan det läggas till handlingarna?

(Om inte varför):

6. Godkännande av dagordning (dagordning läses och ordförande frågar om gruppen kan godkänna) 

Eventuella ändringar:

7.Rapport Från Kassören: I kassan :………

                                           Kostnader Betald För:……… Månad

8. Anmälan av övriga frågor (punkt 9)

9. GSR Ger en information/sammanfattning av senaste Protokoll från Riksgruppen:

10.Finns det några meddelanden till Riksgruppen eller FWS?:

11. Gruppens service positioner. Finns det några nyval eller ändringar?
(Varje vald person får välja om hela förnamnet ska stå eller bara två första bokstäverna i namnet)

GSR: __ Vice GSR: __

– Mailansvarig: __ Vice Mailansvarig: __

– Kassör: __, Vice kassör: __

– ZOOM ansvarig: __ Vice Zoom ansvarig: __

– Webbansvarig: __ Vice Webbansvarig: __

12. Bordlagda frågor

13. Övriga frågor

14. Nästa praktiska möte: 

Mötet avslutas med sinnesrobönen

Mejladress för gruppen: videomote.slaa@gmail.com

Mötesprotokoll Justerat datum/namn:

Senaste mötet

Praktiskt möte – “SLAA Videomöte” 2021-07-04

1. Val av ordförande: Johan

2. Val av sekreterare: Johan

3. Val av justerare: Martin

4. Mötet avslutas: 19:00

5. Föregående mötesprotokoll läses upp. Kan det läggas till handlingarna? Ja
(Om inte varför):

6. Godkännande av dagordning (dagordning läses och ordförande frågar om gruppen kan godkänna)
Ja

7.Rapport Från Kassören: I kassan :…2 300 kr……
Swish: 0733260745 Meddelande Hatten.

                                           Kostnader Betald För:……… Månad

1000 kronor kommer att skickas till Riksgruppen. Vi ska lägga till i dagordningen för mötena att överskott skickas till Riksgruppen.

8. Anmälan av övriga frågor (punkt 9)
– Förslag om en ändring i mötestexten. (Christina)

9. GSR Ger en sammanfattning av senaste Protokoll från Riksgruppen:

10.Finns det några meddelanden till Riksgruppen eller FWS?:

11. Gruppens service positioner. Finns det några nyval eller ändringar?

– GSR: _Johan_ Vice GSR: __Tomas?

– Mailansvarig: _Emelie_ Vice Mailansvarig: _Caroline_

– Kassör: _Jonas_, Vice kassör: _Daniel_

– ZOOM ansvarig: Daniel__ Vice Zoom ansvarig: Pavel __

– Webbansvarig: Johan __ Vice Webbansvarig: Frida __

12. Gruppinventeringsmöte

13. Bordlagda frågor

Det kommenteras på våra möten. Tex om någon säger ”jag känner mig värdelös” så kommenterar någon tex ”du är inte värdelös, du är värdefull”. Även ”Grattis” är en kommentar.
Gammal fråga – Avslogs


Ges alla medlemmar utrymme att prata på möten och att delta i andra gruppaktiviteter?
Gammal fråga – Avslogs.


Alla hinner inte dela. Längre möten vid behov?
Avslogs


Minska mötestiden till två minuter?
Avslogs


Inte dra över på delning. Då tar man av någon annans tid.
Alternativet är att tidtagaren säger ”tid” när tiden är slut.
Avslogs (tre röstade emot, en röstade för)


– Ändra punkt 9 till info från GSR istället för ”Ger en sammanfattning av senaste Protokoll” (Andreas)
BESLUT: lägger till info/ sammanfattning av senaste…


Minska gruppinventeringsmöten till var tredje månad.
Struken sedan tidigare.


Tydligare med mötesordning praktiskt osv på hemsida.
Finns redan


Screeshare införa?
Gruppen beslutade att bifalla detta. Lena hjälper till att ta fram en text som ska läsas i mötesordningen. Det ska vara en speciell person på mötet som screensharar.


PDF ordinarie delningsmöte mötesordningen inte uppdaterad
Den är redan uppdaterad.


Vem som helst kan avbryta för ett gruppsamvetsmöte, bryter mot traditionen?
Beslut lägga till text om att gruppsamvetsmöte ska röstas fram.


Ska vi stänga chatten under mötet
Gammal fråga


Besvärande att inte behandlar detta som ett vanligt möte, människor ligger i sängar eller är ute och springer och flåsar
Gammal fråga


Hur ska vi bemöta nykomlingar kopplat till förra gruppinventeringsmötet
Röstning (fem röstar för avslag, Ingen röstade emot.) – AVSLAG


Fortsatt bordlagda frågor:

  • Hur kontakta servicerep. i gruppen, något forum, whatsapp grupp?
  • Uppmärksamma nykter tid i början på mötena
  • Web-ansvarig ska ha en egen mailadress
  • Önskan att de som har serviceposition kan kommunicera med varandra.

14. Övriga frågor

Övrig fråga blir bordlagd till nästa möte:

  • Förslag om en ändring i mötestexten. (Christina)

15. Nästa praktiska möte:

1:e Augusti 2021

Mötet avslutas med sinnesrobönen

Mejladress för gruppen: videomote.slaa@gmail.com

Mötesprotokoll Justerat datum/namn: 04-07-21 MARTIN BRAF

Arkiv praktiska möten:

Praktiskt möte mall (PDF)
Praktiskt möte mall (Word-docx)
Praktiskt möte 2020-09-06
Praktiskt möte 2020-10-04
Praktiskt möte 2020-11-01
Praktiskt möte 2020-11-08
Praktiskt möte 2020-12-06
Praktiskt möte 2021-01-03
Praktiskt möte 2021-01-10
Praktiskt möte 2021-02-07
Praktiskt möte 2021-05-02
Praktiskt möte 2021-06-06
Praktiskt möte 2021-07-04

%d bloggare gillar detta: